• Gúgska 48, 940 02 Nové Zámky Slovenská republika

+421 905 458 871

close

Montáž a postup práce

Keď máte klimatizáciu vybranú, prichádza na rad zložitejšia časť – montáž klimatizácie. Zabezpečujeme kompletnú montáž prostredníctvom našich špecializovaných technikov od zapojenia klimatizácie až po následné zaškolenie zákazníka o používaní. Pred samotnou montážou prekonzultujeme so zákazníkom možné rozloženie, kde by bola klimatizácia, podľa možností, najvhodnejšie umiestnená, aby sa zabezpečila najefektívnejšia cirkulácia vzduchu a tým pádom najlepší efekt chladenia a ohrievania.

Postup práce:

01

Konzultácia

02

Dohoda

03

Realizácia

04

Servis

Postup montáže:

Ako prvé náš technik pripraví miestnosť na osadenie vnútornej jednotky, ktorá sa osadí pomocou plechu (súčasťou balenia) a konzol. Nasleduje prieraz cez stenu pre medené (CU) potrubie, kondenzát a káble. Používajú sa dva druhy káblov – napájacie káble, pre napojenie jednotky do elektriny a komunikačné káble, pre komunikáciu vnútornej a vonkajšej jednotky. Následne sa natiahne trasa, čo znamená montáž líšt od vnútornej jednotky k vonkajšej (v bytových jednotkách si ľudia väčšinou vyberajú natiahnutie trasy lištami a nie sekaním do muriva, ktoré je zložitejšie a vyžaduje si menšie stavebné úpravy). Do líšt sa potom uloží CU potrubie. Následne sa zavesí vnútorná jednotka na ktorú sa pripája CU potrubie, kondenzát a káble na klimatizačnú jednotku. Ďalej sa pokračuje v inštalácií vonkajšej jednotky, ktorá taktiež musí byť osadená na vonkajšie konzoly. Nakoniec sa zabezpečí „vákuovanie“ vonkajšej jednotky (z vonkajšej jednotky sa musí odsať vzduch) a vpustenie chladiva.
Previous slide
Next slide

Základná montáž klimatizácie zahŕňa:

Lokalita montáže:

Momentálne zabezpečujeme hlavne Nitrianský a Bratislavský kraj, avšak naše pôsobenie je veľmi flexibilné a po dohode dokážeme zabezpečiť akúkoľvek lokalitu.

Ak Vás naše služby zaujali kontaktuje nás prostredníctvom telefónu, cez email alebo priamo cez online formulár a mi sa Vám obratom čo najskôr ozveme.

Potrebuješ pomoc v oblasti klimatizačnej a vzduchotechnickej techniky

Potrebuješ pomoc v oblasti klimatizačnej a vzduchotechnickej techniky

Kontaktujte nás – naši technici sú pripravení vám pomôcť vyriešiť tento problém.

Kontaktujte nás – naši technici sú pripravení vám pomôcť vyriešiť tento problém.