GTA klíma | Montáž a postup práce
Montáž a postup práce pri vyberaní najvhodnejšieho zariadenia a inštalovania klimatizačných jednotiek
klimatizácia, vnutorné, vonkajšie, jednotky, chladiarenské boxy, požiadavky, inštalácia, montáž, demontáž, poraďenstvo, osobitný prístup, servis, kvalita práce, postup práce
10
page-template-default,page,page-id-10,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Montáž a postup práce

Keď máte klimatizáciu vybranú, prichádza na rad zložitejšia časť – montáž klimatizácie. Zabezpečujeme kompletnú montáž prostredníctvom našich špecializovaných technikov od zapojenia klimatizácie až po následné zaškolenie zákazníka o používaní. Pred samotnou montážou prekonzultujeme so zákazníkom možné rozloženie, kde by bola klimatizácia, podľa možností, najvhodnejšie umiestnená, aby sa zabezpečila najefektívnejšia cirkulácia vzduchu a tým pádom najlepší efekt chladenia a ohrievania.


CENY MONTÁŽE

Postup práce :

Postup montáže :

Ako prvé náš technik pripraví miestnosť na osadenie vnútornej jednotky, ktorá sa osadí pomocou plechu (súčasťou balenia) a konzol. Nasleduje prieraz cez stenu pre medené (CU) potrubie, kondenz a káble. Používajú sa dva druhy káblov – napájacie káble, pre napojenie jednotky do elektriny a komunikačné káble, pre komunikáciu vnútornej a vonkajšej jednotky. Následne sa natiahne trasa, čo znamená montáž líšt od vnútornej jednotky k vonkajšej (v bytových jednotkách si ľudia väčšinou vyberajú natiahnutie trasy cez lišty a nie cez zasekanie do muriva, ktoré je zložitejšie a vyžaduje si menšie stavebné úpravy). Do líšt sa potom uloží CU potrubie. Následne sa zavesí vnútorná jednotka na ktorú sa popripájajú CU potrubia, kondenz a káble na klimatizačnú jednotku. Ďalej sa pokračuje v inštalácií vonkajšej jednotky, ktorá taktiež musí byť osadená na vonkajšie konzoly. Nakoniec sa zabezpečí „vákuovanie“ vonkajšej jednotky (z vonkajšej jednotky sa musí odsať vzduch) a vpustenie chladiva.

Základná montáž klimatizácie zahŕňa :

Lokalita montáže :

Momentálne zabezpečujeme hlavne Nitrianský a Bratislavský kraj, avšak naše pôsobenie je veľmi flexibilné a po dohode dokážeme zabezpečiť akúkoľvek lokalitu.